Navigace

Obsah

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběrupřepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV22020-odpad.pdf (1.4 MB)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku ze psů OZV 22020-psi.pdf (1.07 MB)

Vyhláška č. 1/2017 - regulace hlučných činností

Nařízení obce Vranov - Tržní řád zde ke stažení

Vyhláška č. 1/2015 zde ke stažení

Vyhláška č. 1/2001 o závazných částech územního plánu obce Vranov

Opatření obecné povahy č. 1/2007- změna č. 1 územního plánu obce Vranov

Vyhláška č. 3/2004 o udržování čistoty a pořádku v obci

Vyhláška č.2/2005 Požární řád obce

 

Vyhláška č. 1/2007  Podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů