Navigace

Obsah

Složení obecního úřadu, úřední hodiny, kontakty


Ing. Kateřina Jetelinová -starostka, tel: 724 183 498 

Mgr. Martina Dobešová - 1. místostarostka. tel. 777 834 896

Roman Jonáš - místostarosta  tel. 724  305 604

Miloslav Křivánek - předseda kontrolního výboru

Mgr. Zuzana Černá - předsedkyně finančního výboru

Ing. Pavel Galík - předseda  kulturní a sportovní komise

Jindřich Skácel - předseda pořádkové komise

Robert Škarecký - předseda stavební komise

Eduard Filka - zastupitel

 

 
Výbory zřizované obecním úřadem

Kontrolní výbor  -  předseda  Miloslav Křivánek

                               Petr Kotyza, Jindřich Skácel

 

 Finanční výbor  -  předsedkyně  Mgr. Zuzana Černá, tel. 724 305 608

                             členové Mgr. Andrea Černá , Mgr. Michal Dobeš

 

 Kulturní komise  -  předseda Ing. Pavel Galík

 

Stavební komise - předseda Robert Škarecký

                             členové : Bedřich Valášek , Eduard Filka

 

Pořádková komise  -  předseda Jindřich Skácel , tel: 724 305 606

                                  členové:   Petr Klimeš, Věra Kopecká
 

 --------------------------------------------------------------------
Orgány obce jednají a rozhodují v souladu s těmito zákony a dokumenty:
s Ústavou ČR, listinou základních lidských práv
Zákony ČR, usnesení vlády a prováděcími předpisy
Zákonem č. 367/1990 Sb. zákonem o obcích ve znění pozdějších předpisů a úprav
Programovým prohlášením O.Z. z ledna 1999 
Usnesením O.Z.
Příslušnými dalšími právními předpisy a normami


Obecní úřad Vranov má dále oprávnění k ověřování listin a podpisů.